Długi marsz do wolności

Narodowe Centrum Kultury, 2011

Filip Drożdż, Tomasz Grzywaczewski, Bartosz Malinowski

Książka jest reportażem i albumem z wyprawy Long Walk PLUS Expedition. W trakcie trwania ekspedycji, na łamach „Dziennika Łódzkiego” co tydzień ukazywał się komiksowy pasek relacjonujący przebieg podróży. Przez 30 tygodni – od maja do listopada 2010 roku – dziennikarz Dariusz Pawłowski i rysownik Jakub Matys tworzyli na podstawie telefonicznych przekazów rysunkowy reportaż z drugiego końca świata. Na 90 czarnobiałych ilustracjach rysownik przedstawił osobistą, artystyczną wizję świata, przez który wędrowali podróżnicy. Dopiero po powrocie wędrowców do Polski twórcy komiksu mogli skonfrontować swoje „rysunkowe wyobrażenia” z bogatym materiałem fotograficznym wykonanym przez Tomasza Grzywaczewskiego i Filipa Drożdża.